علمی-تخیلی

فیلم‌هایی که در ژانر علمی – تخیلی جای می‌گیرند مملو از جلوه‌های ویژه و بعضا عنصر هراس هستند. در گونه علمی‌تخیلی فناوری یا علوم امروزی یا مربوط به آینده دستمایه‌ی هنرمند و آفرینش‌گر قرار می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا